วิดีโอใหญ่

ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดก...

7/10/2020 6:35:23 PM
การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ของหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ ประจำปี ๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒...

การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดก...

7/10/2020 5:52:45 PM
การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ของหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ ณ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ (ที่ตั้ง ...

การนำเสนอการประกวดผลงานกลุ่มกิ...

6/26/2020 3:16:07 PM
การนำเสนอการประกวดผลงานกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท KM และ QCC ตัวแทนของ ชอ.รอบแรก

การคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่เสริ...

6/26/2020 1:45:20 PM
การคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ของ นขต.ชอ.

การอบรมการกรอกมาตรฐานงานในแบบฟ...

7/5/2019 11:40:46 AM
การอบรมการกรอกมาตรฐานงานในแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้ Knowledge Capture Form : KCF ในระบบ KMS ให้แก่ Publisher ของหน่วย รุ่นที่ ๒ ณ ที่ตั้งบางซื...

การอบรมการใช้งานระบบสื่อสังคมอ...

7/5/2019 11:31:23 AM
การอบรมการใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) รุ่นที่ ๒ ให้แก่ ขรก.ชอ. ณ ที่ตั้งบางซื่อ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒

คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสร...

5/17/2019 12:06:39 PM
คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมของกรมช่างอากาศ

กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ...

7/20/2018 3:04:10 PM
กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ จัดการอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ให้แก่ตัวแทนหน่วย โดยมี น.อ.ยุคนธร พึ่งทองห...

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator