การอบรมการใช้งานระบบสื่อสังคมอ...

การอบรมการใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) รุ่นที่ ๒ ให้แก่ ขรก.ชอ. ณ ที่ตั้งบางซื่อ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator