การอบรมการกรอกมาตรฐานงานในแบบฟ...

การอบรมการกรอกมาตรฐานงานในแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้ Knowledge Capture Form : KCF ในระบบ KMS ให้แก่ Publisher ของหน่วย รุ่นที่ ๒ ณ ที่ตั้งบางซื่อ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator