การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดก...

การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ของหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ ณ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ (ที่ตั้ง ตาคลี) ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator