การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดก...

การฝึกอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ของหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ ประจำปี ๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator