กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ...

กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ จัดการอบรมการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ให้แก่ตัวแทนหน่วย โดยมี น.อ.ยุคนธร พึ่งทองหล่อ  รอง ผอ.กซอ.๑ ชอ. เป็นประธานวิสัยทัศน์ กรมช่างอากาศ

"เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซ่อม สร้างอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล"
 
 
 

    

ส่วนท้าย

Administrator